2de-handsshop.be
aankoop-antieke-inboedels.be
aankoop-antieke-spullen.be 
aankoop-antieke-stukken.be 
aankoop-oude-inboedels.be 
aankoop-oude-spullen.be 
antiek-aankoop.be 
antiek-opkoper.be 
antiek-shop.be 
archiefdiensten.be 
archiefhulp.be 
archiefrestaurateur.be 
archiefrestauratie.be
archiefrestaurator.be 
bibliotheekdiensten.be
bibliotheekhulp.be 
boek-in-nood.be 
boekbindatelier.be 
boekendokter.eu

 boekenkliniek.eu
 boekenrestaurateur.be 
boekenwacht.be 
boekhersteller.be 
boekinnood.be 
boekrestaurateur.be 
boekrestaurator.be 
calamiteitenplan.be 
conservator-restaurateur.be 
cores-atelier.be 
coresateliers.be 
opkoper-antiek.be 
papierrestaurateur.be
 papierrestaurator.be 
red-een-boek.be 
restauratie-expert.eu 
restauratie-expert.be
restauratieatelier-dumarey.be 
restauratieatelierdumarey.be 
restauratieateliers.be 
restauratieloket.be 
restauratievakman.be 
restauratoren.be 
schimmelbehandeling.be
ziekeboeken.be
Antiek, antiques, antiquiteiten
HOME     |     GALERIJ TE KOOP    |    OVER MIJZELF     |   AANKOOP     |     EVENEMENTEN     |     OPLEIDING MEUBELRESTAURATIE     |     CONTACT      |   LINKS       |       info@antiek-dumarey.be

DISCLAIMER  
© JOHN DUMAREY (zaakvoerder, restaurateur) 
www.antiek-dumarey.be
Opleiding meubelrestauratie
Opleiding meubelrestauratie
Opleiding meubelrestaurateur
Opleiding meubelrestauratie
Opleiding meubelrestauratie
OPLEIDING MEUBELRESTAURATIE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Ons meubel erfgoed is onderhevig aan veroudering en aftakeling. Om deze oude meubelen als authentieke historische getuige in stand te houden, zijn deskundige ingrepen vereist. Niet tegenstaande is het Vrij Technisch Instituut in Brugge de enige school in heel West-Vlaanderen waar de opleiding restauratie van meubelen in het secundaire onderwijs aangeboden wordt. De meubelrestaurateur gebruikt verschillende technieken die ontleend zijn aan die van de meubelmaker maar een meubelrestaurateur is geen meubelmaker omdat de restaurator gebonden is aan de ethische code van het E.C.C.O. die hem opdraagt reversibele materialen en methoden te gebruiken, met respect voor het historisch verleden van het meubel. Als restaurator moet er getracht worden zo weinig mogelijk aan de oorspronkelijke structuur te veranderen en zoveel mogelijk van het originele materiaal en originele structuur te behouden.

De bekwaamheid van een goed restaurator ligt niet enkel in de nauwkeurigheid, maar vooral in de kennis en het juiste gebruiken van technieken en materialen. De studenten leren een diagnose stellen om de juiste conservatiemaatregelen en restauratiebehandelingen te kunnen kiezen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de internationaal aanvaarde deontologische normen van het E.C.C.O., waarbij de authenticiteit van het object steeds centraal blijft staan. Gedurende hun studie leren de studenten omgaan met de waarde(n) van erfgoed.
 
In het Vrij Technisch Instituut te Brugge worden studenten van het 7de specialisatiejaar restauratie van meubelen, dagelijks geconfronteerd met de diverse facetten van het restaureren en conserveren van meubelen. Hierbij werken ze onder begeleiding aan authentieke antieke meubelen, zodat ze stap voor stap, de in theorie aangeleerde restauratie- en conservatie technieken, in de praktijk leren omzetten.

Zo krijgen leerlingen onderandere de mogelijkheid om meubels te restaureren uit de ambswoning van de gouverneur van West-Vlaanderen.


John Dumrey (leraar meubelrestauratie vti-brugge)
Meer informatie:
V.T.I.-BRUGGE
campus Zandstraat

Zandstraat 138, 8200 Sint-Andries Brugge
Telefoon 050-31.66.12 - Telefax 050-31.61.56
e-mail: info@vtibrugge.be
Schooluren: 8.25 u. tot 12.00 u. en van 13.10 u. tot 16.45 u.